Wijnhofen Advies voor gezonde werkrelaties

Drijvende kracht achter dit bureau is Carla Wijnhofen. Op deze site vindt u informatie over hoe ik werk en wat ik u kan bieden.

Ik richt me met name op de mens in organisaties. U kunt mij inhuren als coach en adviseur bij problemen binnen uw team of als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.
Uw vraag bekijk ik vanuit de systemische invalshoek, NLP en oplossingsgericht werken.

Het logo van Wijnhofen Advies, wuivend riet, staat symbool voor mijzelf en mijn werkwijze: sterk, buigzaam en flexibel vanuit een stevige basis.
De kracht van Wijnhofen Advies is observatie, analyse en ondersteuning. U kunt van mij duidelijkheid, zorgvuldigheid, transparantie en discretie verwachten.